Produkty i usługi wysokiej jakości

Business Premium Club to organizacja zrzeszająca firmy, których wysokiej jakości usługi i produkty gwarantują najwyższą satysfakcje klientom. Nieposzlakowana opinia, dobre imię i nieskazitelny wizerunek to wyróżniki firm zrzeszonych BPC. Potwierdzeniem jakości jest certyfikat wydawany przez Radę Jakości Business Premium Club członkom Klubu.

Certyfikaty klubowe są dowodem jakości biznesu oraz produktów i usług.

Business Premium

Certyfikat Business Premium klubu Business Premium Club to wyróżnienie dostępne wyłącznie dla członków Business Premium Club. Przyznawane firmom, które zostały wyłonione spośród działających na polskim rynku podmiotów gospodarczych. Certyfikat przyznawany jest na podstawie procesu weryfikacji, który potwierdza ważne obszary działalności

Prowadzenie biznesu wymaga szacunku wobec wszystkich grup interesariuszy. Firmy z certyfikatem Business Premium to podmioty, które szanują pracowników, klientów i kontrahentów. Terminowe dostawy i rozliczenia są najważniejszym elementem relacji biznesowych.

Każdy biznes działa w oparciu o regulacje prawne. Przestrzeganie przepisów prawa polskiego i międzynarodowego jest dla nas szczególnie ważne. Terminowe realizowanie zobowiązań wobec Państwa stanowi przepustkę do uzyskania certyfikatu Business Premium.

Jakość produktów i usług jest równie ważna. Prowadzenie biznesu wymaga zorientowania na klienta, który skłonny kupić produkty i usługi oczekuje jakośc adekwatnej do ceny. Wysokiej jakości produkty i usługi są przepustką do uzyskania certyfikatu.

Sprzedaż produktów i usług nie kończy się na w momencie przyjęcia płatności. Business Premium wymaga doskonałej obsługi posprzedażnej. Wymagamy by firmy zaproszone do Klubu dbały o relacje z klientami każdego dnia.

Usługi Premium

Słowo premium kojarzy się bezpośrednio z produktami luksusowymi. W naszym przekonaniu miano Premium może nosić każdy produkt, którego właściowości gwarantują satysfakcję klienta. Produkty premium charakteryzuje przede wszystkim zgodność opisu z właściwościami. To dobra, które poza doskonałym marketingiem posiadają realne korzyści.

Produkty Premium

Słowo premium kojarzy się bezpośrednio z usługami luksusowymi. W naszym przekonaniu miano Premium może nosić  również każda usługa, której właściowości gwarantują satysfakcję klienta. Usługi premium charakteryzuje przede wszystkim zgodność opisu z właściwościami. To dobra, które poza doskonałym marketingiem posiadają realne korzyści.

Korzyści

Korzyści ekonomiczne certyfikatu to przede wszystkim wzrost zaufania klienta. Naszym zadaniem jest wyłaniać najlepsze i najbardziej zaufane firmy, który produkty i usługi gwarantują 100% korzyści i satysfakcję klientom. Certyfikat wpływa na świadomość klienta co ma bezpośredni wpływ na zainteresowanie produktami i usługami certyfikowanych firm.

Korzyści wizerunkowe płynące z certyfikatów znane są od lat wielu firmom. Niestety wiele certyfikatów na polskim i międzynarodowym rynku dostępnych jest na warunkach komercyjnych. To zdecydowanie obniża ich wartość. Certyfikaty Business Premium Club to wyróżnik, który jest dostępny wyłącznie dla członków – całkowicie bezpłatnie.

Odpowiedzialność

Certyfikaty wydawane przez Business Premium Club to odpowiedzialność. Przyznanie certyfikatu to przede wszystkim odpowiedzialność za wskazanie klientom firm, których produkty i usługi oraz działalność gospodarcza zasługuje na uwagę i wyróżnienie. To wystarczające powody do tego by przyznawać certyfikaty nie częściej niż raz do roku. To również doskonały sposób na weryfikowanie jakości usług i produktów.

Poznaj BPC

Business Premium Club - prestiżowy klub biznesowy

Od 2013 r. działamy na rzecz polskiej gospodarki ułatwiając relacje biznesowy, budując sieć firm, których wyznacznikiem jest jakość i odpowiedzialność.