Rzeczywiste korzyści dla Twojej firmy

Prestiż

Wiarygodny wizerunek

Budowanie relacji biznesowych

Dostęp do najlepszych usług

Udział w szkoleniach

Lobbing

Dostęp do pakietu bezpłatnych usług

Wymianę doświadczeń

Zwiększenie wartości firmy i jej potencjału

Prestiżowe certyfikaty

Bezpłatne usługi

  • konsultacja prawna – prawo spadkowe
  • konsultacja prawna – prawo nieruchomości
  • konsultacja podatkowa
  • konsultacja doradcy finansowego
  • konsultacja wizerunkowa
  • bezpłatne wyceny usług

Prestiż

Członkostwo w Klubie gwarantuje prestiż Twojej firmie. Dołączenie do BPC gwarantuje certyfikat potwierdzający jakość firmy, usług i produktów.

Wiarygodny wizerunek

Szum informacyjny zwiększa wysiłek i nakłady finansowe potrzebne do poinformowania potencjalnych klientów o Twoich usługach i produktach. Budowanie świadomości istnienia firmy do długotrwały proces. Członkostwo w BPC to istotny wyróżnik, który wspomaga komunikację z klientami.

Budowanie relacji biznesowych

Rozwój każdej firmy zależy od bardzo wielu czynników. Ograniczony budżet i nakłady inwestycyjne powodują, że żadna firma nie może pozwolić sobie na nietrafione inwestycje. Grupa firm BPC to sprawdzone podmioty, których usług i produkty, a przede wszystkim ich jakość potwierdzają certyfikaty. Trwałe relacje pomiędzy firmami BPC budują silną reprezentację sprawdzonych biznesów, ułatwiają dostęp do tańszych usług najwyższej jakości.

Lobbing

Grupa może więcej… W myśl tej zasady uczestniczymy w ważnych procesach legislacyjnych. Opiniujemy przepisy, zgłaszamy uwagi do projektów ustaw i rozporządzeń po to by biznes w Polsce stał się przyjemny. Zwracamy uwagę na ważne kwestie związane z systemem podatkowym i polskim prawe. Realinie oddziałujemy na Polską gospodarkę.

Prestiżowe certyfikaty

To wyróżnik nieosiągalny dla firm niezrzeszonych. Certyfikaty potwierdzają jakość usług i produktów oferowanych przez członków Klub przed klientami i partnerami biznesowymi. Certyfikat Business Premium dostępny jest wyłącznie dla członków BPC.

Dostęp do najlepszych usług

Konkurencyjny rynek mnoży liczbę oferentów we wszystkich średnich i małych sektorach gospodarki. Stale rosnąca liczba firm gwarantuje nieograniczony dostęp do produktów i usług. Decyzja o zakupie często poprzedzana jest weryfikacją opinii, która ma służyć wyłonieniu dostawcy, któremu warto zaufać. Członkowie Business Premium Club korzystają wzajemnie ze swoich usług co zwiększa przede wszystkim efektywność każdego biznesu, obroty, ale przede wszystkim gwarantuje najwyższą jakość.

Udział w szkoleniach

Członkowie Business Premium Club zyskują dostęp do dwóch seminariów szkoleniowych w roku, a także warsztatów i konferencji naukowych. Rada Programowa BPC bierze aktywny udział w prowadzeniu szkoleń dla członków grupy. BPC ceni wiedzę i doświadczenie członków dlatego tak ważne dla nas jest by każda z firm brała udział w wymianie wiedzy i doświadczeń. Korzystamy z wiedzy członków zachęcając do prowadzenia szkoleń i warsztatów. Najważniejsze jednak są potrzeby edukacyjne Klubu, dlatego to członkowie decydują o tym jakie tematy podejmujemy na szkoleniach.

Dostęp do pakietu bezpłatnych usług

Członkowie Business Premium Club zobowiązani są do świadczenia jednej wybranej usługi dla każdej z zrzeszonych firm. Raz w roku każdy z członków może poprosić innego członka o doradztwo w zakresie kompetencji danej firmy. Zależy nam byśmy poznawali się bliżej jak również na tym by poziom życia gospodarczego nie obniżał się. Cenimy doświadczenie naszych członków dlatego wierzymy, że konsultacje to okazja do bliższego poznania, prezentowania portfolio usług i produktów a także okazja do nawiązywania bezpośrednich relacji biznesowych

Poznaj BPC

Poznaj Business Premium Club

Prestiżowy Klub Biznesowy dostępny dla wyselekcjonowanej grupy firm. Wymagające kryteria selekcji gwarantują utrzymanie elitarnego grona podmiotów gospodarczych.

Certyfikaty BPC

Certyfikaty Premium

Wyróżnik, którego potrzebuje każda firma. Certyfikaty Business Premium Business Premium Club to potwierdzenie jakości, wyróżnik, który docenią kontrahenci i klienci.

Edukacja i szkolenia

Transfer wiedzy

Nowoczesne szkolenia i warsztaty podnoszą kompetencje firm. Transfer wiedzy w ramach konferencji naukowych zapewnia nieustanny rozwój i gwarantuje zwiększenie potencjału gospodarczego.