Porozmawiajmy poważnie o biznesie

Business Premium Club to najlepsze miejsce dla poważnego biznesu. Rola BPC to kształtowanie polskiego rynku gospodarczego, aktywny udział w procesach legislacyjnych i gospodarczych.

Gospodarka przede wszystkim

 • reprezentowanie i wspieranie interesów gospodarczych firm polskich,
 • reprezentacja członków Business Premium Club jako priorytet lobbistyczny aktywności BPC,
 • szerzenie wiedzy na temat innowacji gospodarczych,
 • propagowanie wiedzy na temat innowacji technologicznych,
 • kształcenie w zakresie prawa i nowelizacji przepisów,
 • zabezpieczenie dostępu do najnowszych technologii wspomagających biznes,
 • propagowanie informacji o nowoczesnych narzędziach interaktywnych wykorzystywanych w prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • wspieranie rozwoju przedsiębiorców poprzez dostarczanie wiedzy (know-how) oraz rozwiązań technologicznych,
 • wspieranie społeczeństwa w racjonalnym korzystaniu z dóbr i usług – racjonalnej konsumpcji.

Nasza działalność

 • transfer wiedzy
 • transfer doświadczeń
 • wsparcie merytoryczne
 • grupy specjalistyczne
 • edukacja
 • szkolenia
 • konferencje
 • lobbing
 • badania
 • raporty specjlaistyczne

Dołącz do przedsiębiorców!

Innowacyjne pomysły na biznes

Innowacyjna gospodarka stała się przepustką dla nowych podmiotów. W roku 2013 r. w pierwszym półroczu powstało ponad 184 000 nowych firm.

Warto być przedsiębiorczym

Tylko 455 podmiotów w tym samym czasie zbankrutowało.

184000

nowych firm w pierwszej połowie 2013 r.

455

z nich zbankrutowało

Przemyślany biznes krok po kroku

wystartuj z pomysłem 0%

napisz biznes plan 10%

zaplanuj źródła finansowania 20%

zarejestruj podmiot 30%

buduj relacje z kooperantami 40%

zyskaj klientów 50%

zadbaj o wizerunek 60%

projektuj jakbyś robił to dla siebie 70%

rozwiń sieć sprzedaży 80%

aktywizuj 90%

osiągnij sukces! - A otrzymasz zaproszenie do BPC 100%

Networking

Wierzymy w każdy nawet najmniejszy biznes.
Wspieramy małych i średnich przedsiębiorców.
Wpieramy inicjatywy, edukujemy, budujemy długotrwałe relacje, a przede wszystkim ułatwiamy nawiązywanie kontaktów.

Warto być w Business Premium Club

Korzyści i cele

Trwałe i sprawdzone relacje gwarantują niezawodność każdego biznesu. W Business Premium Club zapewniamy dostęp do potencjalnych partnerów biznesowych. Szanujemy się nawzajem i co najważniejsze kooperujemy korzystając wzajemnie ze swoich usług.

Efektywny biznes wymaga ciągłych zmian. Dbamy o edukację członków oferując seminaria, szkolenia, warsztaty i udział w konferencjach naukowych. Każdy rok członkostwa to zupełnie inna tematyka podejmowania podczas treningów. Business Premium Club organizuje szkolenia i warsztaty zamknięte oraz otwarte konferencje naukowe, których celem jest nieograniczony transfer wiedzy. Cenimy wiedzę i doświadczenie naszych członków. Reprezentanci Rady Programowej BPC biorą aktywny udział w prowadzeniu seminariów i warsztatów jak również w planowaniu problematyki konferencji naukowych.

Udział w zorganizowanej grupie firm gwarantuje prestiż członkom Klubu. Program certyfikacji firm, produktów i usług realizowany przez Business Premium Club podnosi wartość rynkową marek. To niezwykle ważne na rynku polskim, na którym klienci chętnie korzystają z rekomendacji planując konsumpcję produktów i usług. Członkowie BPC zyskują dostęp do logo Klubu, które mogą dowolnie publikować w materiałach marketingowych, reklamowych i informacyjnych.

Certyfikowane firmy budują silną reprezentację produktów i usług. Członkowie Business Premium Club to grupa firm, która chętnie buduje relacje wzajemne. Oferowanie sprawdzonych i wartościowych usług i produktów w pierwszej kolejności doceniane jest przez członków. Wzajemne korzyści z zamkniętych relacji biznesowych to nietylko wykorzystanie wewnętrznego potencjału członków, ich produktów i usług, ale także partnerstwo gospodarcze w relacjach z firmami niezrzeszonymi. BPC ułatwia nawiązywanie konsorcjów niezbędnych do udziału w przetargach publicznych

Poznaj korzyści

Nieograniczone korzyści dla Twojej firmy

BPC to nie tylko legitymacja członkoska dla Twojej firmy. Wachlarz wartości dodanych to przede wszystkim lobbing, edukacja, szkolenia, wymiana doświadczeń, bezpłatne usługi i co najważniejsze prestiż, na który pozwolić mogą sobie nieliczni.

Aktualności