Usługi, których biznes potrzebuje na co dzień

Wykorzystanie potencjału zgromadzonego w Business Premium Club to największa wartość dodana, z której chętnie korzystają członkowie. Codzienna aktywność gospodarcza powoduje, że każdego dnia korzystamy z usług i produktów, które ułatwiają prowadzenie działalności. Sprawdzone usługi członków Klubu pozostają na wyciągnięcie ręki dla każdej zrzeszonej firmy. Wzajemne relacje biznesowe gwarantuję pewności  stabilność prowadzonej działalności. Wartość dodaną stanowią obowiązkowe rabaty wzajemne, które zapewniają realne oszczędności.

20%

stałego rabatu

Wspólny biznes

BPC ułatwia nawiązywanie relacji biznesowych. Udział w życiu gospodarczym często wymaga ogromnego doświadczenia biznesowego. Remedium pozwalającym na udział w postępowaniach przetargowych są konsorcja firm. Długotrwałe relacje biznesowe zbudowane w oparciu o członkostwo w BPC ułatwiają prowadzenie biznesu.