Business Premium Club już jest

01

dzień

02

miesiąc

2013

rok

Witamy w Business Premium Club!

BPC to nowoczesna inicjatywa biznesowa zrzeszająca najlepsze i najbardziej prestiżowe podmioty gospodarcze w Polsce.

Celem Business Premium Club jest realizowanie zadań wynikających z bezpośredni problemów i trosk członków klubu biznesowego. Obszary aktywności BPC to przede wszystkim nieograniczony i nieskrępowany transfer wiedzy i doświadczeń, który ma za zadanie indentyfikowanie problemów, ograniczeń i słabych stron prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

10 firm na dobry początek

10

godzina

10

minuty

Stawiamy sobie ważne cele

  • aktywny udział w kształtowaniu komercyjnego rynku usługi i produktów,
  • aktywny udział w inicjatywach gospodarczych,
  • udział w procesach tworzenia i nowelizacji przepisów prawa,
  • lobbing na rzecz „przyjaznej” przedsiębiorczości,
  • wyznaczanie standardów profesjonalnego biznesu,
  • reprezentacja wspólnych interesów członków klubu.
Aktywnie i nieprzerwanie

Najlepsze firmy i pracodawcy w Polsce

Transfer wiedzy, doświadczeń i ograniczeń

W tworzenie Business Premium Club angażują się podmioty gospodarcze, których aktywność biznesowa skupia się na na polskich rynku. Wiara w rozwój gospodarczy, innowacyjność polskiej gospodarki i przekonanie o nieograniczonym potencjale intelektualnym i produkcyjnym zrzesza firmy, których celem jest maksymalizacja zasobów technologicznych, informacyjnych i komunikacyjnych, w szczególności internetu. Wyróżnikiem firm zrzeszonych w Business Premium Club jest nieskazitelny wizerunek, który gwarantuje najwyższa jakość usług i produktów.

100%
Wiara, założenia i dążenie do celu
Wierzymy, że dzięki nieograniczonej wymianie myśli, doświadczeń, dyskusji na temat problemów i ograniczeń rynkowych jesteśmy w stanie budować wieloletnią współpracę podmiotów gospodarczych, rozwijać usługi i produkty, a przede wszystkim osiągać najwyższą efektywność. Wierzymy w sukces każdej firmy!

Business Premium Club to miejsce dla wybranych firm.

To zamknięty prestiżowy klub biznesowy, który raz do roku zaprasza 100 wyselekcjonowanych firm.

Korzyści

Korzyści

Wartości dodane członkostwa w Business Premium Club to nietylko certyfikaty, edukacja i wymiana wiedzy i doświadczeń. Statutowe zadania realizowane przez BPC to przede wszystkim budowanie długotrwałych relacji biznesowych oraz relacji pomiędzy biznesem a polskim ustawodawstwem.

Certyfikaty BPC

Prestiżowe certyfikaty

Prestiżowe certyfikaty wydawane przez Business Premium Club zarezerwowane są wyłącznie dla członków. Certyfikaty Business Premium potwierdzają odpowiedzialny i bezpieczny biznes. Wartość certyfikowanych firm zwiększa się. Wpływa to bezpośrednio na wizerunek w oczach klientów i kontrahentów.

Transfer wiedzy

Transfer wiedzy

Szkolenia, warsztaty, seminaria i konferencje to podstawa transferu wiedzy i doświadczeń. Wykorzystanie wewnętrznego potencjału członków gwarantuje dostęp do najnowszej wiedzy, technologi i usług.

Wartości dodane

Wartości dodane

Nieograniczone korzyści wynikające z członkostwa dla Twojej firmy.

Założyciele