Stały rozwój, edukacja i wymiana doświadczeń

Dynamicznie zmieniający się rynek wymusza zmiany w procesach biznesowych, technologii, metodach zarządzania i sposobach gospodarowania ograniczonymi zasobami ekonomicznymi. Nieustannie zmieniające się prawo zmusza przedsiębiorców do ciągłej edukacji. W Business Premium Club zdajemy sobie z tego sprawę. Klub to nietylko prestiżowe certyfikaty, reprezentowanie interesów przedsiębiorców i nieograniczony networking. BPC to przede wszystkim transfer wiedzy i edukacja dla kadry menedżerskiej i właścicieli. Cykliczne seminaria, warsztaty i konferencje zapewniają nieograniczony i niczym nie skrępowany transfer wiedzy i doświadczeń, który pomaga efektywnie prowadzić biznes.

Seminaria

Przywilejem członków Klubu Business Premium Club jest gwarantowany udział w dwóch seminariach w roku. Członkowie zwolnienie są z opłat za udział. Seminaria klubowe organizowane są dwa razy do roku. Dodatkowo dwa razy do roku organizujemy seminaria tematyczne, które wynikają z bezpośredniego zainteresowania członków klubu.

Warsztaty

Rozwijamy umiejętności praktyczne członków klubu. Raz w roku organizujemy dwudniowy warsztat o tematyce, która najbardziej odpowiada aktualnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczo-prawnej po to by wiedza zdobyta podczas praktycznego warsztatu zwiększyła efektywność każdego biznesu.

Konferencje

Konferencje Business Premium Club to naukowe wydarzenia, które poruszając ważne problemy gospodarcze, prawne i ekonomiczne. Wymiana poglądów i transfer wiedzy jest jednym z najważniejszych obszarów aktywności BPC. Udział w konferencjach biorą przedstawiciele władz i świata nauki. Przemyślana organizacja konferencji gwarantuje efektywną wymianę wiedzy i doświadczenia, merytoryczne dyskusje i świeże wnioski.

2

bezpłatne seminaria w roku

2

seminaria tematyczne w roku

2 seminaria w roku dla członków są całkowicie bezpłatne! Udział w dwóch tematycznych seminariach kosztuje tylko 20% ceny.

2

bezpłatne warsztaty w roku

4

tematyczne warsztaty

2 warsztaty w roku dla członków są całkowicie bezpłatne! Udział w dwóch tematycznych warsztatach kosztuje tylko 20% ceny.

0 zł
80 %
0 zł
80 %

Cykliczne seminaria

Seminarium optymalne koszty i podatki

Bezpłatne seminarium, którego celem jest przekazanie wiedzy na temat optymalizacji podatkowej i kosztowej małych i średnich firm. Członkowie klubu poznają aspekty prawa podatkowego i rachunkowego wspomagające optymalne zarządzanie kosztami w firmie. W ramach seminarium prowadzone są bezpłatne konsultacje w zakresie optymalizacji.

Skuteczne pozyskiwanie klientów

To seminarium poświęcone tematyce efektywnego i skutecznego pozyskiwania klientów przy wykorzystaniu sprawdzonych technik sprzedaży, narzędzi marketingu internetowego oraz cold call. Eksperci reklamy, marketingu i public relations zdradzają sposoby efektywnej komunikacji zorientowanej na konwersję klienta.

Praktyczne warsztaty

Dobra strona internetowa

8 godzinny warsztat, którego celem jest przedstawienie sposobów na efektywne wykorzystanie strony internetowej. Program warsztatu obejmuje: techniki pracy z tekstem, optymalną budowę struktury serwisu internetowego firmy, prace z elementami graficznymi, zasady tworzenia skutecznych treści, obsługę popularnych systemów CMS - zarządzania treścią strony internetowej.

Efektywne zarządzanie zespołem

Całodniowy warsztat poświęcony systemom zarządzania pracownikami w firmie. Warsztat ma na celu budowanie umiejętności kadry menedżerskiej w zakresie wykorzystania potencjału pracowników. Ważnym elementem warsztatu są ćwiczenia z zakresu zarządzania konfliktami, pobudzaniem kreatywności zespołu oraz wdrażania programów talentów w firmie.

Komunikacja z otoczeniem

Efektywne sposoby wykorzystania potencjału komunikacyjnego w firmie. Warsztat ma na celu przedstawienie sposobów komunikacji z wybranymi grupami interesariuszy. Szum informacyjny na rynku gospodarczym utrudnia komunikację zorientowaną na efekty. Warsztat pokazuje sposoby dotarcia z informacją do wybranych grup z uwzględnieniem narzędzi wykorzystywanych w komunikacji.